RAHVASTE
ÕIGUSTE
INSTITUUT

Rahvaste Õiguste Instituut rajati 2003. aastal Esindamata Rahvaste Organisatsiooni Tartu Koordineerimiskeskuse baasil.

Selle eesmärkideks on:

  1. rahvaste kui ajaloolis-territoriaalselt kujunenud inimkoosluste ja rahvusvahelise õiguse subjektide õiguste probleemide uurimine ja tutvustamine avalikkusele;

  2. rahvaste õiguste problemaatikaga seotud baasdokumentide projektide väljatöötamine ning nende arutelu ja vastuvõtmise algatamine pädevates riigiorganites ja rahvusvahelistes organisatsioonides.
Rahvaste Õiguste Instituut täidab samuti edasi ERO Tartu Koordineerimiskeskuse funktsioone, kuid ei allu otseselt ERO-le.